Nyheter

28 juni 2017

Undersökning om skattemoral uppmärksammas

På uppdrag av Handelshögskolan i Göteborg har Enkätfabriken under våren intervjuat svenskar om vad som styr människors skattemoral och om inställningen till att köpa tjänster svart. Delar av resultatet uppmärksammas idag i en artikel via SVT Nyheter

Läs mer.

31 mars 2017

Har du fått en påminnelse på en enkät som du redan besvarat?

Just nu upplever vi problem med förseningar av postleveranser, vilket lett till att påminnelser hunnit skickas ut innan svaren registrerats. Om du fått en påmminelse på en enkät som du redan besvarat går det därför bra att bortse från påminnselsen. Om du har fyllt i och skickat iväg undersökningen har den med största sannolikhet kommit fram som den ska. Vid frågor går det bra att mejla oss på support@enkatfabriken.se

Läs mer.

24 mars 2017

Liv & Hälsa

Just nu genomför Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län en undersökning om bland annat om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

 

Enkätfabriken ansvarar för insamling, registrering och sammanställning av svar. Vi svarar även på eventuella frågor i samband med undersökningen. Nedan listar vi några av de vanligaste frågorna. Om du undrar över något annat är du välkommen att mejla eller ringa oss. Mejladressen är: support@enkatfabriken.se och telefonnummer: 020-121028.

 

Vanliga frågor:

Fråga: Jag vill inte vara med i undersökningen. Hur gör jag då?

Svar: Undersökningen är givetvis frivillig och om du inte vill vara med går det bra att antingen mejla (support@enkatfabriken.se) eller ringa oss (020-121028), så tar vi bort dig från registret. Tänk på att uppge antingen löpnummer eller användarnamn. 

 

Fråga: Jag har fått en enkät/påminnelse, trots att jag meddelat att jag inte vill vara med. Varför?

Svar:  Vi ber dig ha överseende med att det ibland skickas ut enkäter/påminnelser innan vi hunnit rapportera in eventuellt bortfall. Om du fått en enkät trots att du meddelat oss att du inte tänker delta går det därför bra att bortse från enkäten.

 

Fråga: Jag har fått en enkät/påminnelse, trots att jag redan svarat. Varför?

Svar: Av samma anledning som nämndes ovan kan det ibland hända att enkäter/påminnelser redan hunnit skickas ut innan ditt svar kommit fram. Om du redan har besvarat enkäten behöver du givetvis inte göra det igen.

 

Fråga: Hur kan ni veta att jag inte svarat (och skicka en påminnelse) när det står att enkäten är anonym?

Svar: Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Däremot använder vi numret högst upp på enkätens framsida för att  vi under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. Uppgifterna som lämnas skyddas av statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hos medverkande landsting, regioner och vid SCB. De personer som arbetar med under- sökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretess gäller även hos Enkätfabriken. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

 

Fråga: Kommer jag kunna ta del av resultatet?

Svar: Resultaten från undersökningen kommer bland annat att presenteras på webbsidor hos undersökningsansvariga landsting och regioner. Om du vill veta mer kan du redan nu finna resultat och rapporter från tidigare års undersökningar där.

Läs mer.

23 mars 2017

Enkätfabriken föreläser om kvalitet i offentlig sektor

I onsdags åkte Cecilia och Daniel till Stockholm för att föreläsa om kvalitetsmätning i offentlig sektor. Enkätfabriken genomför för tredje året i rad Stockholms stads brukarundersökningar, vilka utförs inom flera av stadens verksamhetsområden. Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg i kvalitetsutvecklingsarbetet och vi är därför glada över att vi får vara med bidra till utvecklingen.

Läs mer.

21 februari 2017

Incitament – bra eller dåligt?

Det finns olika uppfattningar huruvida ekonomiska incitament är bra eller dåligt.

Många gånger räcker det med en symbolisk ersättning i form av godis eller kanske en biobiljett om undersökningen kräver större engagemang och tid av respondenten. Dock är det viktigt att ersättningen inte uppfattas som en muta, det vill säga ersättningen måste var skälig, given förväntad motprestation.

I flera fall fungerar psykologiska incitament minst lika bra som ekonomiska. Att som respondent uppleva att man gör skillnad genom sitt deltagande kan många gånger var mer än tillräckligt som motivation. I Lärarbarometern, som Enkätfabriken gör i samarbete Lektion.se, bidrar varje respondent genom sin medverkan till att skänka pengar till Svenska Afghanistankommittén, som arbetar för att fler barn ska få gå i skolan. Läs gärna mer om SAKs arbete här: https://sak.se/vart-arbete/utbildning

Läs mer.

07 december 2016

Enkätfabriken och Stockholm stad undersöker hemlöshet

På uppdrag av Stockholm stad har Enkätfabriken återigen genomfört en kartläggning över hemlösheten i Stockholm. Förra veckan rapporterade DN om resultatet. Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/sthlm/farre-hemlosa-i-stockholm/

Läs mer.

07 november 2016

Din värds resultat 2016

Nu finns 2016:s resultat från Hyresgästföreningens stora medlemsundersökning tillgängligt på Dinvard.se.

Där kan du se vad över 100 000 hyresgäster tycker om hyresvärdar och fastigheter i Stockholm, västra Sverige och delar av södra Skåne. Besök Din värds hemsida här: http://www.dinvard.se

Läs mer.

30 september 2016

Ramavtal med Folktandvården i Skåne

Idag inleder vi på Enkätfabriken arbetet med ytterligare ett nytt ramavtal. Vi kommer under de närmaste åren att som ensam leverantör hjälpa Folktandvården i Skåne med så väl marknads- och kundundersökningar som analyser av olika slag. Ett spännande uppdrag och dessutom trevligt med fler kunder i vår region!

 

Läs mer.

23 september 2016

Anmäl dig till Enkätfabrikens nyhetsbrev!

Fyra gånger om året kommer vi via ett nyhetsbrev dela med oss av några av de spännande sakerna som är på gång i fabriken. Genom nyhetsbrevet kommer du kunna ta del av allt från den ultimata frågeformuleringsguiden till nya roliga uppdrag och undersökningar. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress nedan
 

Läs mer.

08 september 2016

Ny medarbetare på Enkätfabriken

"Jag ser fram emot att få tillämpa kunskaperna från min ekonomiutbildning i praktiken. Att jobba på ett spännande och växande företag som Enkätfabriken känns som en jätterolig och lärorik erfarenhet!", säger Miriam Lilja, som från och med september jobbar som ekonom hos oss på Enkätfabriken.

Välkommen, säger vi till Miriam och passar samtidigt på att önska vår andra ekonom, Sofia Agrell, lycka till med utbytesterminen i Kalifornien!

Läs mer.

22 augusti 2016

Enkätfabriken tecknar ramavtal med Konkurrensverket

Vi kan glatt meddela att Enkätfabriken tecknat ytterligare ett ramavtal. Denna gång med Konkurrensverket.

  

Konkurrensverket blir det Enkätfabrikens tredje ramavtal när det kommer till myndigheter. Sedan tidigare har även Enkätfabriken ramavtal med Skolverket och Finansinspektionen. 

 

Vi ser framemot ett spännande samarbete!

Läs mer.

09 maj 2016

Varannan lärare har utsatts för våld i skolan

Varannan lärare har utsatts för våld och fler än var femte lärare har ett litet förtroende för skolminister Gustav Fridolin. Det visar resultatet av den senaste mätningen med Lärarbarometern om våld och förtroende för politiker. Lärarbarometern är i samarbete med Enkätfabriken och lektion.se en webbaserad panel med över 10 000 lärare från hela Sverige.

Resultatet i sin helhet nås via länken nedan.

http://www.lararbarometern.se/maj/

Läs mer.

09 mars 2016

Över 10 000 medlemmar i Lärarbarometern

Ännu en milstolpe har nåtts! Enkätfabrikens projekt Lärarbarometern har nu över 10 000 medlemmar, vilket gör det till den överlägset mest omfattande undersökningspanelen med lärare i Sverige. Genom att ytterligare ha ökat panelens storlek ger Lärarbarometern dig inte bara möjlighet att ta reda på vad Sveriges lärare tycker och tänker, vi kan nu även erbjuda undersökningar bland fler specifika grupper av lärare och andra personalkategorier. 

Lärarbarometern är en webbpanel i samarbete med Lektion.se.

Besök gärna Lärarbarometerns egen hemsida för mer information!

Läs mer.

04 mars 2016

Enkätfabriken tecknar ramavtal med Nacka kommun

Enkätfabriken kan idag fira att ytterligare ett ramavtal skall undertecknas. Det är ett ramavtal för alla typer av undersökningar som tecknas med Nacka kommun. Extra kul är att Enkätfabriken är ensamma på ramavtalet och alltså kommer att genomföra alla kommunens undersökningar de kommande åren samt att Enkätfabriken fick ramavtalet genom att samla ihop högst antal poäng av alla medverkande leverantörer i en kvalitetsutvärdering.

Läs mer.

24 november 2015

Enkätfabriken tecknar ramavtal med Skolverket

Idag gläds vi på Enkätfabriken åt att företagets femte ramavtal för undersökningar är säkrat. Denna gång är det myndigheten Skolverket som Enkätfabriken tecknar ramavtal med. Då vi arbetar mycket med undersökningar kring barn och unga så är det en särskilt spännande myndighet att få genomföra undersökningar åt tycker vi. 

Läs mer.

10 november 2015

Enkätfabrikens nya hemsida äntligen uppe

Välkommen till Enkätfabrikens nya och förbättrade hemsida! Designen är, precis som vår logotyp och vår tidigare hemsida, gjord av www.dhansson.co.uk

Läs mer.

02 oktober 2015

Lärarbarometern: Åtta av tio lärare upplever sömnsvårigheter

Enligt en färsk undersökning med Lärarbarometern uppger åtta av tio lärare att de upplever sömnsvårigheter. Lärarbarometern har tillsammans med Enkätfabriken och lektion.se under sommaren genomfört en undersökning om arbetsmiljön för Sveriges lärare. Resultaten är i många fall nedslående. Åtta av tio lärare upplever sömnsvårigheter som är relaterade till arbetet och ännu fler upplever arbetsrelaterad stress som påverkar deras liv i övrigt negativt.

Följ länken för att läsa mer, 

http://www.lararbarometern.se/stress 

Läs mer.

01 oktober 2015

Hur är det att vara ung och bo i Dalarna?

Enkätfabriken ska i år tillsammans med Region Dalarna undersöka hur det är att vara ung och bo i Dalarna. Resultatet från undersökningarna är en del i satsningen att göra Dalarna till Sveriges bästa ungdomsregion. Titta gärna på filmen för att få veta mer om arbetet och satsningen!

Läs mer.

09 mars 2015

Vi söker projektledare

This text just for the article. This text just for the article. This text just for the article. 

Läs mer.

10 februari 2015

Enkätfabriken tecknar ramavtal med Göteborgs stad

Denna vecka tecknar Enkätfabriken ett nytt ramavtal med Göteborgs stad och ett antal kringliggande kommuner samt kommunförbund. Ramavtalet gäller för undersökningar riktade till brukare samt hyresgästundersökningar och resvaneundersökningar.

Läs mer.

02 oktober 2014

Lärarbarometern

I samarbete med Lektion.se har Enkätfabriken tagit fram Lärarbarometern - en panel med över 7000 deltagare som arbetar med utbildning i den svenska skolan. Under den korta tid panelen funnits har två undersökningar redan publicerats, i Expressen och SvD. Vi öppnar nu upp för våra kunder att göra undersökningar i panelen.

Läs mer.

29 augusti 2014

Ung Röst 2014

25 000 deltagare i 500 skolor. Så många barn och unga har fått svara på frågor som sina rättigheter i Rädda Barnens årliga undersökning Ung Röst. Vi på Enkätfabriken har varit med längs hela vägen och jobbat med allt från frågeunderlag till analys och resultat. Utifrån de analyser av underlaget som Enkätfabriken gjort har vi sammanställt en nationell rapport och i flera fall på kommunnivå.

Läs mer.

29 augusti 2014

Ramavtal med Stockholms stad

Enkätfabriken kan stolt meddela att vi är en av fem leverantörer som fått Stockholms stads ramavtal för undersökningstjänster.

Läs mer.

18 februari 2014

Enkätfabriken söker ekonom

Läs mer.

18 april 2013

Ung Röst

Välkommen till Rädda Barnens undersökning Ung Röst.

Läs mer.

12 november 2012

Jobbannons – Kompetent och engagerad säljare

Vi på Enkätfabriken arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av företag, offentliga organisationer och föreningar. Vi är ett nytt innovativt undersökningsföretag som sätter kvaliteten på våra undersökningar främst. Vi söker nu en säljare som skall arbeta med försäljning av undersökningar gentemot företagskunder.

Läs mer.

05 september 2012

Ny medarbetare hos Enkätfabriken

Enkätfabriken välkomnar Daniel Olander som ny medarbetare. Daniel kommer börja som analytiker från och med måndagen den 10:e september.

Läs mer.

08 juli 2012

Analytiker

Enkätfabriken söker en analytiker till kontoret i Göteborg. Vi på Enkätfabriken arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av företag, offentliga organisationer och föreningar.

Läs mer.

05 mars 2012

Portalen dinvärd.se

Enkätfabriken genomförde under hösten 2011 medlemsundersökningen för Gävleborgsområdet. Resultatet publiceras på www.dinvard.se

Läs mer.

05 mars 2012

Enkätfabriken vinner upphandling

Enkätfabriken har vunnit en upphandling för ett forskningsprojekt inom smittspridning. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och Linköpings universitet som ska kartlägga hur snabbt en global pandemi skulle kunna sprida sig i Sverige.

Läs mer.

05 mars 2012

Nya lokaler

Enkätfabriken flyttade ett av sina två kontor till Lund vid månadsskiftet ifrån Höör. Vår nya adress är Jutahusgatan 8 och ligger drygt fem minuters promenad från stationen i Lund.

Läs mer.

21 januari 2012

Kontorsplatser och kontor uthyres

Enkätfabriken flyttar den 1:e februari in i nya lokaler i Lund. Vi har plats över och hyr därför ut kontorsplatser och kontor.

Läs mer.

22 november 2011

Enkätfabriken med nytt utseende

 

Enkätfabriken förnyar genom att byta grafisk profil och lansera en ny hemsida. Målet är att den nya profilen tydligare skall kommunicera de värden som identifierar företaget.

Läs mer.

01 februari 2011

Enkätfabriken nätverkar med projektbolaget

Projektbolaget är ett utbildnings- och konsultföretag som riktar sig till både den offentliga och den privata sektorn. Enkätfabriken och projektbolaget nätverkar kring förändringsprocesser utifrån medarbetarundersökningar. www.pjb.se

Läs mer.

04 januari 2011

Så får du svar på din webbenkät

Idag är det många som vill ha svar på olika webbenkäter via förfrågningar på e-post. Många av oss kan känna hur vår inkorg översvämmas av olika erbjudanden och förfrågningar, så det gäller att ta till alla knep för att nå ut. Enkätfabriken har därför tagit fram fem enkla steg till hur man lyckas med att få svarande på webbenkäter.

Läs mer.

14 december 2010

Vilken skala?

En vanligt diskussionspunkt när det kommer till att skapa enkätundersökningar är hur skalan ska se ut. Ska den innehålla få eller många steg, ska det vara jämnt eller udda antal alternativ. Vi försöker här reda ut begreppen och titta på för och nackdelar.

Läs mer.

30 juli 2010

Fem tips för bättre svarsfrekvens

Det har blivit allt svårare att få svar på enkäter. Enkätfabriken listar därför sina fem bästa tips för att få folk att svara.

Läs mer.

30 juli 2010

Tips på belöning

Med en allt mer enkättrött befolkning krävs det ibland att man erbjuder något för att få in tillräckligt med svar. Här tipsar vi om våra favoriter bland olika give-aways

Läs mer.

30 juli 2010

Frågor medarbetarundersökning

Läs mer.